30 هزار شغل در منطقه ویژه اقتصادی اصفهان

معاون برنامه ریزی فرمانداری اصفهان گفت: پیش بینی شده با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان برای حداقل 30 هزار نفر شغل ایجاد شود.

آخرین اخبار

تبلیغات