شهردار اصفهان:

3 هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی در اصفهان در حال اجرا است

شهردار اصفهان گفت: شهرداری در اصفهان از ظرفیت‌های بخش خصوصی به منظور اجرای پروژه‌های مشارکتی استفاده می‌کند و در حال حاضر 3 هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی در اصفهان در حال اجرا است.

آخرین اخبار

تبلیغات