3 ماه از پایان مذاکرات هسته‌ای گذشت؛

اعترافات تلخ سیف در مورد برجام/ خورشید تابان روحانی طلوع نکرده غروب کرد

دولت در جایی که به دنبال رضایت درون کشور بود به صورت تمام قد از برجام دفاع کرده و اعلام می کرد که آثار برجام در زندگی مردم به خوبی مشخص شده است، اما امروز اعترافات برخی از افراد در بدنه دولت نشان می دهد که در حقیقت بدعهدی آمریکا همچنان ادامه داشته است.

آخرین اخبار

تبلیغات