سرمربي تيم ملي واليبال اعلام كرد

حضور 3 بازيكن اصفهاني در اردوي تيم ملي واليبال

سرمربي تيم ملي واليبال ايران نام 20 بازيكن را براي حضور در اردوي تيم ملي اعلام كرد كه نام 3 بازيكن اصفهاني در آن به چشم مي‌خورد.

آخرین اخبار

تبلیغات