شمخانی در مراسم یوم الله 13 آبان:

امروز ملت ایران به سمت بی اثر کردن مادر تحریم‌ها قدم بر می‌دارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:با مقاومت ملت ایران آنها نتیجه ای جز هزیمت و شکست نداشتند و امروز ملت ایران به سمت بی اثر کردن مادر تحریم ها قدم بر می دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات