همزمان با 28 صفر:

28 صفر حسن آباد زنجیره ارادت زمین تا عرش/ عکس

صبق سنوات قبل در روز رحلت پیامبر اسلام(ص) و شهادت کریمه اهل بیت(ع) دستجات و هیات مذهبی شهر در خیابانها به عزاداری پرداختند.

آخرین اخبار

تبلیغات