26 دی‌ماه 1357

همه چیز درباره روزی که شاه با فرح فرار کرد

۲۶ دی‌ماه ۵۷ محمدرضا پهلوی خاک ایران را در حالی ترک کرد که تا زمان فوتش در بین ۶ کشور دنیا آواره و سرگردان بود.

آخرین اخبار

تبلیغات