ایران بمب هسته ای نمی خواهد +25 دلیل

یکی از اعضای پیشین تیم مذاکراتی هسته‌یی ایران، در مقاله‌ای برای نشریه مطالعات بین‌الملل با ارائه ۲۵ دلیل نشان داد که چرا ایران به دنبال تسلیحات هسته‌یی نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات