دیار نصف جهان میزبان مردان هیئت دولت

23 خانه بهداشت در اصفهان به بهره‌برداری می‌رسد

معاون بهداشت استان اصفهان گفت: تا پایان اسفند ماه سال جاری 23 خانه بهداشت در استان اصفهان به بهره‌برداری می‌رسد.

آخرین اخبار

تبلیغات