پیام شهردار شهر اژیه:

22بهمن روز تبلور شکوه ایثار مردم سرافراز است

مجید قربانی در پیامی با گرامی داشت یوم الله ۲۲ بهمن، مردم را به شرکت در راهپیمایی در روز جمعه دعوت کرد

راهپیمایی 22 بهمن 93:

مردم تودشک در 22 بهمن 93 حماسه آفریدند/ تصاویر

مردم شهر تودشک در 22 بهمن 93 حماسه آفریدند.

آخرین اخبار

تبلیغات