در واکنش به صحبت های علی دایی

حرکت ارزشمند مجری 20:30 در دلجویی از کارگران شهرداری + عکس

علی رضوانی؛ مجری خارج از گود بخش خبری 20 و30 در حرکتی قابل تقدیر لباس کارگران شهرداری را پوشید تا به نوعی آزردگی خاطر آنها از سخنان نسنجیده علی دایی را جبران کند.

آخرین اخبار

تبلیغات