برنامه روزانه عجیب رتبه 2 کنکور انسانی/ واکنش به پیشنهاد تبلیغی مؤسسات آموزشی

مسافرت رفتن، تلویزیون دیدن و سینما رفتن عجیب نیست اما انجام دادن این کارها توسط یک کنکوری، آن هم کسی که موفق به کسب رتبه دوم کنکور شده است، شاید برای خیلی‌ها عجیب باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات