2 هزار نفر در زندان های استان اصفهان حافظ قرآن کریم شده اند

مدیر کل امور زندان‌های استان اصفهان گفت: با همکاری اداره کل اوقاف وامور خیریه استان و برگزاری دوره های حفظ و تفسیر قرآن،2 هزار نفر در زندان های استان، حافظ قرآن کریم شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات