مردمی و اسلامی بودن قیام پانزده خرداد؛

از ماجرای دستگیری امام خمینی(ره) در 15 خرداد 42 تا قیامی که رنگ خون گرفت

15 خرداد، روز قیام خونین مردم جان برکفی است که به نام اسلام و برای اسلام به میدان آمدند تا سلطه طاغوتیان را از کشورشان برچینند.

آخرین اخبار

تبلیغات