گراهام:

شورای امنیت در صورت رفع تحریم‌های ایران با کمک مالی آمریکا خداحافظی کند

سناتور آمریکایی هشدار داده شورای امنیت سازمان ملل در صورتی که برای رفع تحریم‌های ضدایرانی وضع شده در کنگره تلاش بکند باید با کمک مالی آمریکا خداحافظی کند.

آخرین اخبار

تبلیغات