عکس/ زندانی های ایرانی پس از آزاد شدن در آمریکا

براساس توافق ایران و آمریکا، 14 نفر از ایرانیانی که به درخواست پلیس امریکا تحت تعقیب اینترپل قرار دارند دیگر تحت تعقیب نخواهند بود.

آخرین اخبار

تبلیغات