رئیس دیوان محاسبات:

13 هزار میلیارد تومان با نظارت پیشگیرانه دیوان محاسبات به خزانه بازگشت

رئیس دیوان محاسبات گفت: با نظارت پیشگیرانه دیوان در بخش ریالی 13‌هزار میلیارد تومان و بخش ارزی 4 میلیارد دلار شناسایی و وارد خزانه شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات