مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی اصفهان:

30 درصد از تماس‌ها با آتش‌نشانی ایجاد مزاحمت است

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: حدود 30 درصد تماس‌ها به آتش‌نشانی در حال حاضر ایجاد مزاحمت است.

شهردار ورزنه:

سرخ پوش هایی که حافظ جان و مال ما شدند

شهردار شهر ورزنه گفت: به کودکان خود بیاموزیم که کلمه ی 125 و نشان سرخ رنگ آن واژه ای مقدس است.

آخرین اخبار

تبلیغات