مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان

قاچاچ منفعت ملی را نشانه گرفته است/ پوشاک و ميوه در صدر کالاهای قاچاق

12 تيرماه سالروز صدور فرمان تاريخی مقام معظم رهبری برای مبارزه همه جانبه با پديده شوم قاچاق کالا وارز است. در اين فرمان آمده است: گسترش پديده قاچاق و تاثير مخرب آن در امر توليد و تجارت قانونی و سرمايه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که بايد با جديت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هايی که به نحوی می‌توانند در اين امر دخيل باشند واجب است سهم خود را در اين مبارزه ايفا کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات