به مناسبت روز معلول صورت می‌گیرد

برگزاری مسابقات شطرنج ویژه معلولین در اصفهان

به مناسبت 12 آذرماه روز معلول مسابقات شطرنج ویژه معلولین در اصفهان برگزار می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات