گزارش گرانی و ارزانی 11 قلم کالا از نگاه بانک مرکزی؛

تخم مرغ در صدر افزایش قیمت در هفته نخست آذر

بررسی میانگین قیمت خرده فروشی برخی گروه های کالایی در شهر تهران در هفته نخست آذر ماه نشان می دهد که تخم مرغ با 7.3 درصد افزایش قیمت هفتگی، در صدر قرار داد.

آخرین اخبار

تبلیغات