مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خبر داد

وجود 108 هزار معلول در استان اصفهان/ معلولیت جسمی دارای بیشترین فراوانی

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان این که 108 هزار معلول در معلولیت‌های مختلف تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان اصفهان هستند، گفت: معلولیت جسمی و حرکتی دارای بیشترین فراوانی در معلولیت‌هاست

آخرین اخبار

تبلیغات