10 رویداد فرهنگی مهم در سال ۹۶؛

صدور فرمان آتش به اختیار/ وقتی مهتاب گم شد!

فرهنگ و هنر ایران در سال ۹۶ با فراز و فرودها و اتفاقات تلخ و شیرین بسیاری همراه بود. در این دوره نیز فضای فرهنگی کشورمان بر مدار بیم و امید گذشت و ستاره‌هایی درخشیدند و ستاره‌هایی خاموش شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات