نگاهی به انیمیشن«شاهزاده روم»

‫شاهزاده ای که کودکان ایران را نجات داد‬‎

«شاهزاده روم» تمام فاکتورهای رایج دنیا برای یک انیمیشن سینمایی کودک را رعایت کرده است و با تم اعتقادی پای خیلی ها را به سینمای کودک و نوجوان کشانده و به نظر کارشناسان این حوزه، سینمای کودک را از ورطه سقوط نجات داده است.

آخرین اخبار

تبلیغات