استاد فرشچيان برای طراحی ضريح امام حسين(ع) چقدر دستمزد گرفت؟

استاد فرشچیان به منظور طراحی و نظارت بر ساخت ضریح امام حسین بارها به ایران سفر کرد.

از سوی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان صورت گرفت

طراحی و تولید نرم‌افزار موبایلی «یک قاچ کتاب» در اصفهان

نرم افزار موبایلی با عنوان «یک قاچ کتاب» از سوی مدیریت کتابخانه و سالن مطالعه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ‏طراحی و تولید شد.‏

آخرین اخبار