وزیر صنعت در مراسم گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر:

‌صنایع پایین دستی را توسعه می‌دهیم‌/حل مشکلات ‌اشتغال ‌سرمایه‌گذاری و تلاش می‌خواهد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از مشکلات امروز اشتغال است، حل این مسئله نیازمند سرمایه‌گذاری و تلاش بیشتر است، باید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشیم.

آخرین اخبار