استاندار اصفهان:

هتل‌های ۵ ‌ستاره در اصفهان احداث می‌شود

استاندار اصفهان گفت: امسال کلنگ ۲ هتل ۵‌ ستاره در اصفهان زده شده و کلنگ ۳ پروژه دیگر نیز تا پایان سال زده می‌شود.

آخرین اخبار