مدیرکل بهزیستی اصفهان:

طرح مدیریت سبز در اداره‌کل بهزیستی اصفهان استقرار یافت

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: برای نخستین بار در ‌اصفهان طرح مدیریت سبز در اداره‌کل بهزیستی استان استقرار یافت.

آخرین اخبار