معاون ‌استاندار اصفهان:

۱۵ درصد از جمعیت استان اصفهان «روستانشین» هستند

معاون ‌استاندار اصفهان با بیان اینکه بستر توسعه‌ای در کشور از روستاها آغاز می‌شود، گفت: ‌۱۵ درصد از جمعیت استان اصفهان «روستانشین» هستند.

آخرین اخبار