۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان طلب‌داریم!

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه نیروگاه‌ها بدحساب‌ترین مشترکان شرکت ملی گاز هستند، گفت:‌ بیشترین طلب این شرکت از بخش توانیر و پترشیمی‌هایی است که گاز مصرف می‌کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات