مدیرکل تبلیغات اسلامی اصفهان

۶۰۰ هیئت مذهبی در سطح استان اصفهان فعالیت می‌کند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: ۶۰۰ هیئت مذهبی با بیش از ۶۰ هزار متولی در سطح استان اصفهان وجود دارد که در حال حاضر به فعالیت‌های مذهبی و تبلیغی مشغول هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات