معاون امور اجتماعی بهزیستی اصفهان:

۵۵۰ کودک کار در اصفهان نزد اقوام درجه یک نگهداری می شوند

معاون امور اجتماعی بهزیستی اصفهان گفت: ۵۵۰ کودک کار در اصفهان نزد اقوام درجه یک نگهداری می شوند و از طرف سازمان بهزیستی نیز ماهیانه کمک هزینه ای به آنها اختصاص می یابد.

آخرین اخبار

تبلیغات