معاون عمران شهري شهرداري اصفهان خبرداد:

پیشرفت ۵۵ درصدی پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان

معاون عمران شهري شهرداري اصفهان اظهار داشت: پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان تاکنون ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

آخرین اخبار

تبلیغات