اقتصاد در سالی که گذشت

تحریم‌های ۶ گانه ایران در اوج مذاکرات/حلقه‌های تحریم نفت تکمیل شد

سال ۹۳ اگرچه کشور به دلیل اوج‌گیری مذاکرات ۵+۱ فضای آرامتری را به لحاظ اعمال تحریم‌های هر روز و ساعت غرب پشت سر گذاشت، اما چندان هم از این مقوله بی‌نصیب نماند و تحریم‌های جدید در رنگ و لعابی دیگر با هدف مسدود کردن حفره تحریم‌های پیشین ادامه یافت.

آخرین اخبار

تبلیغات