فعالیت ۴۰۰ مدرسه علمیه خواهران در کشور/پذیرش خواهران واجد شرایط در حوزه های علمیه

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: حوزه علمیه خواهران استان اصفهان همزمان با سراسر کشور از میان خواهران واجد شرایط طلبه می پذیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات