مدیرکل ثبت احوال اصفهان:

کارت ملی هوشمند برای ۴۰ هزار نفر از مردم اصفهان صادر شده است

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته در زمینه صدور کارت ملی هوشمند در استان، ۴۰ هزار نفر از ساکنان اصفهان از کارت‌های هوشمند ملی استفاده می‌کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات