رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

۳۳ طرح کشاورزی متوقف شده در چهارمحال و بختیاری خلاف قانون در حال اجراست

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: با توجه به مصوبات شورای علی امنیت ملی، شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود هیچگونه طرح کشاورزی نباید آغاز به فعالیت کند اما متاسفانه در استان چهار محال بختیاری ۳۳ طرح کشاورزی متوقف شده را از سر گرفته است.

آخرین اخبار

تبلیغات