گزارش؛

آغاز فصل جهاد دانشجویان و دانش‌آموزان؛ ۳۰ هزار جهادگر اصفهانی برای رفع محرومیت به میدان آمدند

با آغاز فصل تابستان ۳۰ هزار دانش‌آموز و دانشجو از سراسر استان اصفهان برای رفع محرومیت از مناطق محروم و بهسازی مدارس، به میدان جهاد آمدند تا غبار محرومیت را از چهره شهرهای محروم و مردم رنج‌کشیده پاک کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات