عضو شورای شهر اصفهان:

زمینه ورود ۳۰۰ دستگاه اتوبوس گازسوز به چرخه حمل و نقل اصفهان فراهم شود

عضو شورای ‌شهر اصفهان گفت: خبری مبنی بر ورود ۳۰۰ دستگاه اتوبوس با سوخت CNG به چرخه حمل و نقل شهری به دست ما رسیده و مسئولان اتوبوسرانی باید هرچه سریعتر زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات