معاون ‌قطار شهری اصفهان:

تکمیل ۳ ایستگاه جنوبی متروی اصفهان به زودی پایان می‌یابد

معاون ‌قطار شهری اصفهان با اشاره به اینکه عملیات نازک کاری ۳ ایستگاه جنوبی مترو به زودی آغاز می‌شود، گفت: عملیات نازک‌کاری ایستگاه‌های مترو دانشگاه، کارگر و کوی امام برای انتخاب پیمانکار در مرحله مناقصه قرار دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات