مدیرکل بهزیستی اصفهان:

توانمندسازی ۲ هزار ‌خانواده‌ تحت پوشش بهزیستی اصفهان اجرایی شد

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: حدود ۲ هزار نفر از خانواده‌های زیر پوشش بهزیستی اصفهان امسال مراحل توانمندسازی خود را طی کرده و از زیر پوشش بهزیستی خارج شده‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات