استاندار اصفهان:

۲ هزار چاه غیرمجاز در بستر زاینده رود مسدود می شوند

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه ۲ هزار چاه به صورت غیرمجاز در بستر زاینده رود حفر شده اند، گفت: این چاه ها مسدود و عملیات برداشت آب از آنها متوقف خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات