از چای موکب ابوعلی تا وزارتخانه های پرزق و برق سعودی!؛

۲ میلیون زائر منا ۵ هزار کشته،30 میلیون زائر کربلا بدون کشته!

دو میلیون حاجی در عربستان منجر به حادثه‌ای مانند منا می‌شود اما در عراق رقم دو میلیون در کوچک‌ترین خیابان‌های کربلا امری عادی است!

آخرین اخبار

تبلیغات