مديرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان خبرداد:

تولید و پخش ۲۸۰ هزار تن آسفالت در معابر اصفهان

مديرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان اعلام كرد: تاکنون حدود ۲۸۰ هزار تن آسفالت در سطح مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان اجرا شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات