وزارت بهداشت شماره ۱۹۰ را گرفت

سخنگوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد: براساس تصمیم کمیسیون کد خدماتی ۱۹۰ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافت.

آخرین اخبار

تبلیغات