مرغ‌ از سفره خانوار ايراني مي پرد؟

قيمت مرغ در روزهاي اخير در حالي افزايش قابل توجهي را تجربه كرده است كه فعالان بازار معتقدند، در صورت تداوم روند كنوني ميزان افزايش قيمت بيش از اين ارقام خواهد بود.

من خبرنگارم ، نه زیر آب زن

چقدر سخت است شب و روزت در فکر حل مشکلی باشد و خود باشی و قلمی برای نگارش و تو را نشناسند و جوهر قلمت را خالی کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات