رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

خشکسالی‌های ۱۷ ساله, یکی از مشکلات جدی کشور است

رئیس سازمان مدیریت بحران خشکسالی‌های ۱۷ ساله را یکی از مشکلات جدی کشور دانست و بیان کرد: برای مقابله با این پدیده طبیعی باید از ابزار، امکانات و راه‌های مناسب از جمله کشت محصولات مناسب با اقلیم هر منطقه استفاده کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات