معاون فنی اجرایی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان:

غرفه سلامت در مناطق ۱۵ گانه اصفهان راه‌اندازی می‌شود

غرفه سلامت با هدف آشنایی با مشکلات اسکلتی شهروندان و آموزش حرکات اصلاحی به جهت کاهش آسیب ها و نا هنجاری های اسکلتی در بین شهروندان راه اندازی شد.

آخرین اخبار

تبلیغات