میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱

براساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ و پیوست‌های آن، حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی علی الحساب ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

آخرین اخبار

تبلیغات