روزی طبیعت ما را خواهد بلعید!

۱۳ فروردین، روز آشتی با طبیعت

در نگاه انسان غربی، طبیعت خالق حکیمی نداشته و همچنین ساختار حکیمانه ای نیز ندارد فلذا همچون جسم مرده ای تصور می شود که باید آن را تصرف کرده و آن را تغییر داد. بشر امروز می خواهد به جای تعامل با این مصنوع خداوند، بر آن حکومت کند و مطابق میل خود آن را تغییر دهد…

آخرین اخبار

تبلیغات